REFERENSER

Vid planering och genomförande av fasadrenoveringar använder vi Nimotechs plattform.

Genom använding av 3d-modeller av fastigheterna som vi renoverar så blir kommunikationen enklare med både beställare och underleverantören.

En skalenlig modell gör att arbetet blir transparanter för alla inblande, vilket gör att vi sparar mycket tid.

Mägning av ytor kommer automatiskt, så vi behöver inte längre åka ut och mäta fasader när vi ska uppskatta materialkostnader.

Modell av flerfamiljshus i Malmö som ska renoveras år 2020.