Nimotech

Nimotech AB är inriktat på att utveckla digitala verktyg som gör tak- och fasadrenoveringar effektivare. Bolaget grundades utifrån problemen som möter renoveringsfirmor idag.

Idag lägger du mycket tid på att kommunicera med olika projektintressenter, för att det har fattats bra verktyg som passar tak- och fasadbranschen. Genom att enkelt kunna dela med sig av en visuell presentation av renoveringsarbetet kan du fokusera mer på att renovera istället för att skicka mejl och ringa om dagarna.