Fotografering

För att skapa en skalenlig 3d-modell av fastigheten så åker vi ut till huset och fotografera det med kameror. Ifall huset är mer än 3 våningar högt kommer en drönare (s.k UAV) att användas vid själva fotograferingen. Därefter kommer fotografierna användas för att tillverka en skalenlig 3d-modell av fastigheten.

Mängdning

Av 3d-modellen som skapas av fastigheten kommer en rapport att tillverkas som innehåller olika typer av mängdning. Exempelvis fasadytor, storlek på smygar och fönster. Denna rapport kan du använda som underlag när du planerar renoveringsarbeten av fastigheten.

Samarbete

Genom att logga in på Mina Sidor får du tillgång till 3d-modellen av fastigheten i din webbläsare. Du kan göra kommentarer och anteckningar direkt i 3d-modellen och enkelt dela med dig av modellen till andra intressenter i renoveringsarbetet (exempelvis till beställare och underleverantörer). Denna 3d-modell gör det enklare för dig att kommunicera med de involverade i arbetet och alla har en gemensam lägesbild över arbetet som behöver att göras.